Професійна діяльність спортсменів, тренерів та інших фахівців, які працюють та задіяні у відповідних видах спорту, зазвичай є основним джерелом їх доходів. Ця діяльність проводиться у відповідності до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Кодексу законів про працю України, Цивільного кодексу, статутних та регламентних документів відповідних суб’єктів сфери спорту та міжнародних спортивних організації.

Відносини між сторонами, як правило, є договірними і регулюються цивільно-правовими та/або трудовими договорами (контрактами).

Враховуючи специфіку спортивної діяльності, у трудових контрактах в галузі професійного спорту зазначаються такі основні  умови:

- права та обов’язки сторін;

- строк дії контракту, порядок його дострокового припинення;

- умови та порядок участі в тренувальному та ігровому процесах, умови роботи та відпочинку;

- медичне та соціальне забезпечення працівника;

- умови оплати праці, преміальні та заохочувальні виплати, відшкодування витрат;

- відповідальність сторін та порядок вирішення спорів;

- інші умови, які не погіршують положення працівника порівняно із законодавством Украни про працю.

Зазвичай, умови контракту пропонуються спортивною організацією, а працівник сфери спорту (спортсмен, тренер, фахівець) на них погоджується. У той же час, працівник не обмежений в праві запропонувати внести на свій розсуд необхідні зміни і доповнення до контракту. 

Ми маємо значний досвід врегулювання договірних відносин у спортивній сфері і надаємо якісні послуги щодо захисту прав та інтересів наших клієнтів при укладанні спортивних контрактів як професійним спортсменам або іншим працівникам сфери спорту, так і спортивним організаціям.

® iskor.net

ПРАКТИКИ
Абонентське обслуговування
Правовий аналіз та консультація
Договір з агентом
Трансферний контракт в футболі
Трудові спори в галузі спорту
Допінгові порушення
Медіація
Супроводження спорів
Договірні відносини в спорті