Медіація - один з найпопулярніших альтернативних способів врегулювання спорів, який зарекомендував себе в розвинутих країнах світу і набуває популярності в Україні. Він передбачає залучення посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації, проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб сторони самостійно змогли обрати той варіант рішення, який задовольнить обох учасників спору.

Фактично – це позасудовий (мирний) спосіб вирішення спору, який може допомогти сторонам конфлікту зекономити час, кошти, енергію та інші ресурси на вирішення спору.

Ефективність медіаційної процедури визнана європейським співтовариством, яке рекомендує її впровадження в якості основного методу альтернативного вирішення спорів на досудовому етапі та під час судового розгляду. Саме тому спортивна спільнота України мусить використовувати медіаційні процедури у випадках виникнення конфліктів в своїй діяльності із залученням фахівців, які наділені спеціальними знаннями та досвідом у сфері спортивного права. Такий підхід дозволить зосередитись на стратегіях змагальності виключно у спортивній сфері, а під час конфлікту застосовувати стратегії консенсусу і компромісу.

Головним завданням адвоката в цьому процесі є узгодження інтересів клієнта з іншою стороною, що необхідно для взаємовигідного вирішення спору. Адвокат сприє досягненню медіаційної угоди на умовах, які задовольняють інтереси обох сторін спору. Здійснюючи перевірку можливих варіантів врегулювання спорів, адвокат вступає в медіативні переговори, дотримуючись вимог примирливого, а не змагального характеру медіації.

Ми маємо багатий досвід в сфері спортивного права і здатні компетентно сприяти сторонам конфлікту в організації і проведення медіаційних процедур.

® iskor.net

ПРАКТИКИ
Абонентське обслуговування
Правовий аналіз та консультація
Договір з агентом
Трансферний контракт в футболі
Трудові спори в галузі спорту
Допінгові порушення
Медіація
Супроводження спорів
Договірні відносини в спорті