З розвитком спортивної галузі, зростання кількості людей, що займаються спортом професійно, збільшення фінансових вливань у спорт, стрімко збільшується й кількість конфліктів в цій сфері, більшість з яких стосуються трудових відносин.

Такі конфлікти можуть буть спровоковані в основному:

- невиплатою або несвоєчасною виплатою винагороди, передбаченої трудовим контрактом, або невиконанням інших обов’язків з боку роботодавця;

- достроковим припиненням (розірванням) трудового контракту однією із сторін без належних на те підстав;

- неналежним виконанням своїх обов’язків за трудовим контрактом або порушенням трудової дисципліни з боку спортсмена.

У випадку неможливості вирішити такий конфлікт позаарбітражним шляхом, він переростає у трудовий спір, який підлягає розгляду судами або спеціально створеними органами при спортивних федераціях, які вповноважені розглядати такі спори.

Незважаючи на законодавчо передбачену виключну підвідомчість трудових спорів державним судам, суб’єкти деяких видів спорту (наприклад, у професійному футболі) змушені звертатись до квазіарбітражних органів при спортивних федераціях або користуватись засобами договірної підсудності.

До речі, сам такі органи альтернативної або договірної юрисдикції здатні більш компетентно та ефективно вирішувати трудові спори в спорті за рахунок дієвих механізмів їх розв’язання та виконання своїх рішень.

Так, наприклад, при Українській футбольній асоціації (УАФ) створені Палата з вирішення спорів, яка наділена повноваженнями щодо розгляду спорів між професіональними клубами та футболістами, а також між професіональними клубами та тренерами, які стосуються питань працевлаштування і контрактних спорів, що виникають із трудових правовідносин. Крім того, компетенція Палати УАФ також поширюється на розгляд суперечок між професійними футбольними клубами в питаннях виконання трансферних угод, розгляд суперечок між аматорськими та професійними клубами з приводу виплати компенсації за підготовку та відповідно до механізму солідарності, всіх суперечок, що випливають із договорів про спортивну підготовку , а також спорів за участю футбольних посередників.

На міжнародному рівні в системі футболу для цього створені Комітет зі статусу гравців ФІФА (the Players’ Status Committee (PSC)) та Палата з вирішення спорів ФІФА (the Dispute Resolution Chamber (DRC))

При Федерації боксу України також створена Контрольно-дисциплінарна комісія, яка вповноважена розглядати будь-які спори між суб’єктами боксу, в тому числі ті, що стосуються трудових відносин.

Вищою апеляційною інстанцією міжнародного рівня є Спортивний арбітражний суд (CAS), який діє у формі третейського суду та вповноважений розглядати апеляційні скарги на рішення національних та міжнародних квазісудових органів спортивних федерацій, а також може розглядати спори як орган першої інстанції (ординарна процедура) в порядку договірної підсудності.

Ми маємо великий досвід захисту інтересів клієнтів та досконало володіємо юридичними засобами вирішення конфліктних ситуацій як у внутрішніх судових і спортивних інстанціях, так і в міжнародних, в тому числі в CAS, і надаємо повну юридичну допомогу нашим клієнтам при розгляді спорів цими судовими інстанціями.

® iskor.net

 

ПРАКТИКИ
Абонентське обслуговування
Правовий аналіз та консультація
Договір з агентом
Трансферний контракт в футболі
Трудові спори в галузі спорту
Допінгові порушення
Медіація
Супроводження спорів
Договірні відносини в спорті