З розвитком спортивної галузі та зростання кількості людей, що професійно займаються спортом, також збільшуються фінансові вливання у спорт. Це в свою чергу призводить до збільшення конфліктів у спортивній сфері. Більшість з таких конфліктів стосуються трудових відносин, які можуть виникати через:

- невиплату або несвоєчасну виплату заробітної плати або іншої винагороди, передбаченої трудовим контрактом;

- невиконання інших обов’язків з боку роботодавця;

- дострокове припинення (розірвання) трудового контракту однією із сторін без належних на те підстав;

- неналежне виконання обов’язків за трудовим контрактом або порушенням трудової дисципліни з боку спортсмена.

У випадку неможливості вирішити такий конфлікт позаарбітражним шляхом, він переростає у трудовий спір, який підлягає розгляду судами або спеціально створеними органами при спортивних федераціях, які вповноважені розглядати такі спори.

Незважаючи на законодавчо передбачену виключну підвідомчість трудових спорів державним судам, суб’єкти деяких видів спорту змушені звертатись до квазіарбітражних органів при спортивних федераціях або користуватись засобами договірної підсудності.

Такі органи альтернативної або договірної юрисдикції здатні більш компетентно та ефективно вирішувати трудові спори в спорті за рахунок високої фахової компетентності та внутрішньої системи примусу до виконання своїх рішень.

Так, наприклад, при Українській асоціації футболу (УАФ) створена Палата з вирішення спорів, яка наділена повноваженнями щодо розгляду спорів між професіональними клубами та футболістами чи тренерами, які стосуються питань працевлаштування і контрактних спорів. Крім того, компетенція Палати УАФ також поширюється на розгляд суперечок між професійними футбольними клубами в питаннях виконання трансферних угод, розгляд суперечок між аматорськими та професійними клубами з приводу виплати компенсації за підготовку та відповідно до механізму солідарності, всіх суперечок, що випливають із договорів про спортивну підготовку , а також спорів за участю футбольних посередників.

На міжнародному рівні в системі футболу для цього створені Футбольний трибунал (Football Tribunal) та Судові органи (Judicial Bodies): Дисциплінарний, Етичний та Апеляційний комітети. 

Вищою апеляційною інстанцією міжнародного рівня є Спортивний арбітражний суд (CAS), який діє у формі третейського суду та вповноважений розглядати апеляційні скарги на рішення національних та міжнародних квазісудових органів спортивних федерацій, а також може розглядати спори як орган першої інстанції (ординарна процедура) в порядку договірної підсудності.

Ми маємо великий досвід захисту інтересів клієнтів та досконало володіємо юридичними засобами вирішення конфліктних ситуацій як у внутрішніх судових і спортивних інстанціях, так і в міжнародних, в тому числі в CAS, і надаємо повну юридичну допомогу нашим клієнтам при розгляді спорів цими судовими інстанціями.

® iskor.net

 

ПРАКТИКИ
Абонентське обслуговування
Правовий аналіз та консультація
Договір з агентом
Трансферний контракт в футболі
Трудові спори в галузі спорту
Допінгові порушення
Медіація
Супроводження спорів
Договірні відносини в спорті